Onze school biedt op heel wat vlakken zorg aan de leerlingen.

In de eerste plaats worden de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen voor taal, wiskunde en spelling. 
De leerling krijgt onderwijs op zijn of haar niveau en tempo. 

Wie extra aandacht nodig heeft, kan hulp krijgen van ons uitgebreid team bestaande uit paramedici en ondersteunend personeel:
  • BLIO (Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs), .
  • logopedisten (taalontwikkeling), 
  • kinesisten (psychomotoriek)
  • de kinderverzorgster (zelfredzaamheid). 
  • orthopedagoge 
  • leerlingbegeleidster
  • klasondersteuners 
De GOK-leerkracht ondersteunt acties binnen onze school die de gelijke onderwijskansen van onze leerlingen bevorderen.
Dit schooljaar staat leesplezier, spreken en luisteren in de kijker. (GOK = Gelijke Onderwijs Kansen)

Onze school biedt een GON-werking (Geïntegreerd Onderwijs) aan. Leerkrachten met expertise ondersteunen leerlingen in het gewoon basis- of secundair onderwijs
.
Daarnaast participeert onze school ook in het Ondersteuningsnetwerk Meetjesland.