De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen:

  • de ouders. Er kan ook een ouderraad (of "oudercomité") bestaan op de school, en dan zullen meestal enkele leden van die raad in de schoolraad zetelen.
  • de leerkrachten. Vaak worden enkele leden uit het Lokaal overleg comité (LOC) gekozen.
  • de lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente, van de parochie, van jeugdbewegingen of het lokale verenigingsleven.


Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van een nieuw type in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen.

De voorzitster van onze schoolraad is mevr. Christiane Van de Velde onze voormalige directie.