Levensbeschouwing

Bij elke inschrijving van een leerling in het buitengewoon lager onderwijs beslissen de ouders, bij ondertekende verklaring:

1.     dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
2.     dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school of vanaf 1 september, afgegeven aan de directeur.
De ouders kunnen voor 30 juni de keuze wijzigen door een document LBV in te vullen. U kan het document steeds vragen op het secretariaat of onderaan downloaden.

ĉ
LBV.doc
(25k)
Luc Eeckhout,
28 nov. 2018 02:16