GOK staat voor Gelijke Onderwijs Kansen

Op onze school worden 13 lesuren GOK per week georganiseerd door meester Rik Lampaert.

Dit schooljaar zitten we in het 2de jaar van onze driejarige gokcyclus die we vorig jaar samen gekozen hebben. Namelijk de brede school of sociale netwerkondersteuning.

We zetten verder vooral in op vrijetijdsbesteding van onze leerlingen. Vooral het zoeken naar een hobby staat centraal. Ook buurtwerking, sociale vaardigheden en gezondheidsbeleid zijn thema’s die we ter harte nemen. 

Ondertussen zetten we de activiteiten verder die we de vorige jaren hebben opgestart in onze vorige gokcyclus taalvaardigheid.

Welke activiteiten zijn dit ?

  • Leesondersteuning

  • Leescaravan

  • Bibliotheekbezoeken

  • Leerlingenraad

  • Kringgesprekken 

  • Voorlezen(voorleesweek en jeugdboekenweek)

  • Gedichtendag

  • Kritisch leren luisteren en om verduidelijking durven vragen

  • Elkaar juist kunnen aanspreken

  • Telefoongesprekken voerenĉ
Luc Eeckhout,
10 mrt. 2015 23:46
ĉ
Luc Eeckhout,
1 dec. 2014 04:57