Kostprijs per leerling

Het onderwijs en leerlingenvervoer (binnen de wettelijke reglementering) zijn gratis.

Voor bepaalde activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. (max € 5).

Leeruitstappen

De pedagogische leeruitstappen, cultuuruitstappen en sportuitstappen worden door de school betaald.

Volgende kosten dienen wel door de ouders te worden betaald.

 Schoolreis:  € 20
 Openluchtklassen:  € 75

Maaltijden en drank

 warme maaltijd:  € 3,00
 soep:  € 0,50
 melk:  € 5,00  (kaart voor 10 drankjes)
 fruitsap:  € 5,00  (kaart voor 10 drankjes)

Schoolmaatschappelijke dienst

De provincie ondersteunt ouders die het financieel moeilijk hebben: de Schoolmaatschappelijke dienst maakt een verslag op van de sociale toestand van het gezin en dient bij de provincie een voorstel tot financiële tussenkomst voor de schoolkosten in.