GOK = Gelijke Onderwijs-Kansen

Op onze school worden 12 uur per week GOK georganiseerd binnen type 1- werking.
Het thema van deze cyclus is TAAL, meer bepaald: functionele taal..
Enkele voorbeelden:
  • leesondersteuning / taalondersteuning in de klas
  • aankopen lesmateriaal
  • voorlezen door oudere leerlingen aan jongere leerlingen
  • tutorlezen; oudere leerlingen begeleiden jongere leerlingen
  • kringschriftje bij het kringgesprek